Saturday, December 14, 2013

Maiden of the Great Leap


Was reading Brothers by Yu Hua. Fictional romanticism in the Chinese countryside.

3 comments:

Jake Panian said...

love it
you on fiAH!

Priscilla Wong said...

haha! thanks Jake :)

giaonhanquocte said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như mua máy đưa võng ở tphcm địa chỉ ở đâu uy tín.